Notícies relacionades amb el projecte VPP4ISLANDS

Analysing how the introduction of renewables affects the electricity grid on islands

24 de febrer de 2023
A study carried out by IFISC researchers proposes a model that emulates the behaviour of the electricity grid with high renewable production.The researchers used the increase in wind power generation on Gran Canaria as a case study. A new ...

Analizando cómo afecta la introducción de renovables a la red eléctrica en islas

24 de febrer de 2023
Un estudio realizado por investigadores del IFISC plantea un modelo que emula el comportamiento de la red eléctrica con gran producción renovable. Los investigadores utilizaron como caso de estudio el aumento de generación eólica en Gran Canaria. Un nuevo estudio ...

Analitzant com afecta la introducció de renovables a la xarxa elèctrica en illes

24 de febrer de 2023
Un estudi realitzat per investigadors de l’IFISC planteja un model que emula el comportament de la xarxa elèctrica amb gran producció renovable.Els investigadors varen utilitzar com a cas d'estudi l'augment de generació eòlica a Gran Canària ...

Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord