Sistemes Complexos i divulgació a l'IFISC

  • Outreach Event

  • Adrián García Candel
  • IFISC (UIB-CSIC)
  • April 3, 2023, noon
  • IES Madina Mayurqa, Carrer de Miquel Arcas, 4, 07010 Palma, Illes Balears
  • Sync with iCal
  • Announcement file

Presentació de la recerca que es fa a l'IFISC, i la ciència de Sistemes Complexos als alumnes de primer i segon de batxillerat interessats a matricular-se en el grau de Física de l'IES Madina Mayurqa.Contact details:

Adrián García

Contact form


This web uses cookies for data collection with a statistical purpose. If you continue browsing, it means acceptance of the installation of the same.


More info I agree